Geri Dönüştürülmüş Kapakla Sürdürülebilir Geleceğe Bir Adım Daha!

Gezegenin yaşam döngüsünün devam etmesini sağlamak için sadece devletlere değil, bireylere ve kurumlara da önemli sorumluluklar düşüyor. Sürdürülebilirliğin önündeki en önemli engellerden biri atıklar. Kaynak israfının ve atıkların azaltılmasının hedeflendiği döngüsel ekonomi modeli giderek daha da fazla önem kazanıyor.  Döngüsel ekonomide temel amaç, atıkların engellenmesi, tamir etme, tekrar kullanma, tekrar üretme ve geri dönüşüm yoluyla daha az kaynak kullanılması.

donusturullmus kapak 1

Günlük beş bin ton süt işleme ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en fazla süt ve süt ürünleri üretimini gerçekleştiren bir işletme olarak topluma ve çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle, yaşanabilir bir gelecek için inovasyon odağımıza aldığımız konulardan biri de atık yönetimi. Kaliteli, besleyici, sağlıklı, lezzetli ürünleri en doğal haliyle tüketicilerimize ulaştırmak için çalışırken, en güçlü kaslarımızdan biri olan inovasyonla atık ve karbon ayak izimizi azaltmak üzere projeler de geliştiriyoruz.

donusturulmus kapak 2

Ar-Ge Merkezi’mizde araştırmacılarımız ve mühendislerimizle birlikte geliştirip tamamladığımız bir inovasyon projesiyle ürün ambalajlarındaki şeffaf kapaklarda PVC yerine yüzde 50’si geri dönüştürülmüş, yüzde 50’si orijinal hammadde olmak üzere tamamen PET kullanmaya başladık. Üretimde geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanarak hem daha fazla plastik kullanımını önledik, hem de döngüsel ekonomiye katkı sağladık. Bu proje ile aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in 12. Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefi “Sorumlu Üretim ve Tüketim”in 5. maddesi olan ‘2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılmasını desteklemiş oluyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, şeffaf kapakta yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET kullanımıyla, daha fazla plastik üretimini tamamen önlemek.

Yasin Gül
Ak Gıda-İçim Süt Ar-Ge Direktörü