Tutku

Performans Odaklıdır

Verimli çalışmak ve planlanan iş sonuçlarına ulaşmak için kendini ve diğerlerini teşvik eder.

Yeteneği Geliştirir

Potansiyeli keşfedip en üst seviyeye çıkararak bireylere ve şirkete uzun dönemli fayda sağlar.

Sürekli Gelişim Odaklıdır

Şirket performansının etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak için sürekli gelişimin yollarını arar.

Bağlılık

Hesap Verir

Davranışlarından sorumludur. Cesur kararlar alır ve aldığı kararların sonuçlarını üstlenir.

Girişimcidir

İşini sahiplenir. Cesur davranır, işi geliştirmeye yönelik fırsatları yakalar. Başarısızlık korkusu olmadan, fayda maliyet ve diğer gerekli analizleri yaparak hesaplanabilir riskler alır.

Şirkete Bağlılığı Yüksektir

Tutum ve davranışlarıyla dürüst ve saygılı bir çalışma ortamını teşvik eder.

Azimlidir

Hedefine ulaşmak için kararlıdır, her türlü çabayı sarf eder ve kolay kolay pes etmez.

Ve Sadelikle

Ulaşılabilir

Ulaşılabilirdir, mütevazidir ve samimiyete dayalı ilişkiler kurar.

Pragmatiktir

İş yükünü, talepleri, alınacak aksiyonları ve bunların etkilerini sağduyusunu kullanarak önceliklendirir. Karmaşayı ve bürokrasiyi en aza indirgemek ve önlemek için yalınlaştırma fırsatlarını tanımlar.

Şeffaftır

Bilgiyi ekibiyle, yöneticileriyle ve eş düzeyleriyle paylaşır. Şirketin menfaatini amaçlayarak sağduyusuyla hareket eder.