Liderlik Modelimiz

İŞİMİZDE UZMANLAŞMAYI LİDERLİK MODELİMİZİN KALBİNE KOYUYORUZ

Liderlik modelimiz, üç katmandan oluşur: Uzman, yönetici ve lider.

Uzman: Her bir çalışanımızın bir alanda derinlemesine uzmanlaşmasını sağlarız. Bu, problemleri proaktif olarak çözmeyi sağlar ve bizi yüksek performansa ulaştırır. Ak Gıda’da her bir çalışan uzman olduğu alanla ilgili diğer çalışanlara eğitimler verir; bilgi ve tecrübesini paylaşır. Bu davranış aynı zamanda sürekli iyileşmenin ana kaynağını oluşturur.

Yönetici: Yöneticiler iş vizyonunun günlük geribildirimlerle çalışanlara aktarılıp, sahiplenilmesinde önemli rol oynarlar. Aynı zamanda yüksek performans gerektiren hedefler belirler ve takımıyla birlikte hedefleri gerçekleştirirler. Ak Gıda yöneticisi her zaman pragmatik ve cesur hareket eder, başarıları zamanında takdir eder. Çalışanlarının beklentilerini öğrenir, onların becerilerini ve kariyerlerini geliştirmek için onlara koçluk eder.

Lider: Vizyon belirler ve bu vizyona uyacak yol haritasını ortaya koyar. İş yerinde olumlu düşünme kültürünü yayarak inovasyonu teşvik eder. Rekabetçiliği korumak için takımlar arası sinerji oluşturarak alternatifler üretilmesini sağlar. Takımların elde ettiği sonuçlardan birinci derecede sorumludur ve her zaman değişime liderlik eder.