Sürdürülebilir Gelecek için Üretimde Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı

Sürdürülebilirlik kavramı her geçen gün şirketler için öncelikli konular arasında üst sıralara çıkıyor. Konuya verilen önem ve alınan aksiyonlar da bu doğrultuda hızla artıyor. Pek çok şirket faaliyetlerini gerçekleştirirken mevcut uygulamaların ve yöntemlerin yerine sürdürülebilirlikle uyumlu çözümler üretime çabası içerisinde hareket ediyor. Ortak hedef; çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerde olumlu ilerleme kaydetmek.

cocoa2Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında tarımsal üretimde iyileştirmeleri kapsayan çalışmalar mevcut. Bu konuda öne çıkan sivil toplum kuruluşları arasında Rainforest Alliance geliyor. ‘Yağmur Ormanları İttifakı’ anlamına gelen Rainforest Alliance, biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamak için tarımsal uygulamaları ve tüketici davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Oluşum küresel sürdürülebilirlik için hayati önem taşıyan ve birbiriyle yakından bağlantılı dört konuya odaklanır. Bunlar;

• Ormanlar ve biyolojik çeşitlilik,
• İklim,
• Kırsal geçim kaynakları,
• İnsan hakları.

Dünya çapında geçerli olan Rainforest Alliance sertifikası, ürünlerin, tarımın sürdürülebilirliğini destekleyen yöntemlerle yetiştirildiğini gösteriyor. Rainforest Alliance, sürdürülebilirlik sertifikasyonunda küresel bir liderdir.

Sertifikasyon programına katılan çiftlikler, yerel topluluklar ve işletmeler, üç temel faktöre dayanan katı sürdürülebilirlik standartlarına göre denetlenir. Bunlar çevresel, ekonomik ve sosyal refah faktörlerdir.

cocoa

Rainforest Alliance etiketlemesi, çiftlik toplulukları için çevresel sorumluluğu, sosyal eşitliği ve ekonomik uygulanabilirliği teşvik eder. Çiftlikler ve ormanlardan süpermarket kasalarına kadar sorumlu seçimlerin faydalı etkilerini güçlendirir.

Etiketleme, insanlar ve gezegen için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunan ürünleri tanımanıza ve seçmenize olanak tanır.

Rainforest Alliance etiketi şunları sağlar:

• Üreticilerin, çiftlik işçileri ile ailelerinin ve toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirmek,
• Ormansızlaşmayı önlemek, yeniden ağaçlandırmayı teşvik etmek, biyolojik çeşitliliği korumak,
• İklim açısından akıllı tarım yöntemleriyle iklim direnci oluşturmak,
• Çiftçilerin, işçilerin ve ailelerinin sağlığını iyileştirmek,
• İşçilerin ve çocukların haklarını korumak,
• Toplulukların haklarına saygı göstermek,
• Ormanları ve diğer ekosistemleri korumak ve geliştirmek.

 

icim fit protein sutu 1 scaledRainforest Alliance sertifikası, çeşitli tarım ürünleri ve ormansal ürünler için geçerlidir. Bunlar arasında; kakao, kahve, çay, kuruyemişler (fındık gibi), Hindistan cevizi, meyve ve sebzeler (özellikle tropikal iklimlerde yetişen muz, ananas, mango gibi), kesme çiçekler, chili biberi, karabiber gibi ürünler yer almakta.

Biz de Ak Gıda- İçim Süt olarak kakao içerikli ürünlerimizin üretiminde kullandığımız kakao hammaddesini Rainforest Alliance sertifikalı tedarikçilerden temin ederek üretim faaliyetlerimizde sürdürülebilir kaynak kullanımını artırmayı amaçlıyoruz.

Ar-Ge ekibimizin 2022 yılında çalışmalarını başlattığı proje kapsamında ilk aşamada İçim Fit Protein Sütü Kakaolu ürünümüzde kullanımına başlanan sürdürülebilir kakao ile toplam kakao tüketimimizin %7’sini sürdürülebilir kaynaklardan sağlamış olduk.

Hedefimiz 2024 yılı sonuna kadar daha fazla üründe kullanıma geçerek toplam kakao tüketimimizin içerisindeki sürdürülebilir kakao kullanım oranını %47’ye çıkartmak.

Ak Gıda- İçim Süt olarak sürdürülebilir bir gelecek için değer zincirimizin tüm halkalarında sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sürdürmeye ve artırmaya devam edeceğiz.