Ak Gıda | Değerlerimiz

17. Altın Örümcek Ödülleri
Tutku
Tutku

Performans Odaklıdır

Verimli çalışmak ve planlanan iş sonuçlarına ulaşmak için kendini ve diğerlerini teşvik eder.

Yeteneği Geliştirir

Potansiyeli keşfedip en üst seviyeye çıkararak bireylere ve şirkete uzun dönemli fayda sağlar.

Sürekli Gelişim Odaklıdır

Şirket performansının etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak için sürekli gelişimin yollarını arar.

Bağlılık
Bağlılık

Hesap Verir

Davranışlarından sorumludur. Cesur kararlar alır ve aldığı kararların sonuçlarını üstlenir.

Girişimcidir

İşini sahiplenir. Cesur davranır, işi geliştirmeye yönelik fırsatları yakalar. Başarısızlık korkusu olmadan, fayda maliyet ve diğer gerekli analizleri yaparak hesaplanabilir riskler alır.

Şirkete Bağlılığı Yüksektir

Tutum ve davranışlarıyla dürüst ve saygılı bir çalışma ortamını teşvik eder.

Azimlidir

Hedefine ulaşmak için kararlıdır, her türlü çabayı sarf eder ve kolay kolay pes etmez.

Ve Sadelikle
Ve Sadelikle

Ulaşılabilir

Ulaşılabilirdir, mütevazidir ve samimiyete dayalı ilişkiler kurar.

Pragmatiktir

İş yükünü, talepleri, alınacak aksiyonları ve bunların etkilerini sağduyusunu kullanarak önceliklendirir. Karmaşayı ve bürokrasiyi en aza indirgemek ve önlemek için yalınlaştırma fırsatlarını tanımlar.

Şeffaftır

Bilgiyi ekibiyle, yöneticileriyle ve eş düzeyleriyle paylaşır. Şirketin menfaatini amaçlayarak sağduyusuyla hareket eder.

BİZ KİMİZ?

Uzmanız, Çeviğiz, Mücadeleciyiz, Glokaliz...

DETAYLI BİLGİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevrenin korunmasında proaktif ve yenilikçi davranarak, tüm paydaşlarımızın gözünde en sorumlu kurumsal şirketlerden biri olmak temel önceliğimizdir...

DETAYLI BİLGİ
İçim İçim Rahat İçim İçimino İçim Dolcia İçim Simitle İçim Şef İçim Fit İçim Light